PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

...» Asgari ücret ve asgari ücrete ilişkin hesaplamalar(20.07.2014)

...» Gecici vergi dönemlerinde yeniden değerleme oranı(20.07.2014)

...» Yeminli Mali Müşavir ile Sözleşme Yapmanın Faydaları (20.07.2014)

...» Vergi usul kanunu genel tebliği sıra no:436(20.07.2014)

...» Üretici enflasyon oranları(20.07.2014)

...» Hizmet akdinin sona erdirilmesinde bildirim süreleri(20.07.2014)

...» Vergi kodları(20.07.2014)

...» Tüketici enflasyon oranları(20.07.2014)

...» 2014 yılı için damga vergisi oranları(20.07.2014)

...» Dönemler itibariyle aylık asgari ücret tutarları(01.07.2014)

...» Vergi usl kanunda yer alan ve 01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak had ve oranlar(01.01.2014)

...» Vergi borcundan dolayı ücretin en çok üçte biri haczedilebilir(02.01.2014)

...» Dönemler itibariyle sigorta primine esas aylık taban ve tavan ücret miktarları(01.02.2014)

...» Şirketlerle ilgili özel vergi avantajları(02.01.2014)

...» 50 ve daha fazla işçi çalıştıranların zorunlu istihdam oranları(02.01.2014)

...» İmha olunan malların girdi KDV'si ve sorumluları(01.02.2014)

...» Asgari ücret ve işverene maliyeti(01.01.2014)